КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД

БААТАРСАЙХАНБААТАРСАЙХАН

Цагаачийн

БААТАРСАЙХАН

Гүйцэтгэх захирал

СОЛОНГОСОЛОНГО

Чулуунбатын

СОЛОНГО

Тэргүүн дэд захирал

МИШЭЭЛМИШЭЭЛ

Отгонтөгсийн

МИШЭЭЛ

Дэд захирал

СЭЛЭНГЭСЭЛЭНГЭ

Ганболдын

СЭЛЭНГЭ

Санхүү хариуцсан захирал

БОЛОРМААБОЛОРМАА

Болдын

БОЛОРМАА

Хүний нөөц, захиргаа хариуцсан захирал

ТОД-ОДТОД-ОД

Энхбаярын

ТОД-ОД

Санхүү, стратеги төлөвлөлт хариуцсан захирал

УРТНАСАНУРТНАСАН

Эрдэнэбилэгийн

УРТНАСАН

Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал