Монголын хөрөнгийн биржид "Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын тайлан" хүргүүллээ

2022-04-05

dsadasd

Говь ХК нь Монголын хөрөнгийн биржид Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглалын (БОНЗ) үйл ажиллагааны тайланг хувьцаат компаниудаас анх удаа олон нийтэд нээлттэй байдлаар танилцуулан хүргүүллээ. БОНЗ тайлантай ЭНД дарж танилцана уу.