МАСТЕР

2022.05.16

Тавигдах шаардлага:

  • Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, зохион байгуулах, удирдлагуудыг дэмжиж ажиллах
  •  Үйлдвэрлэлд орж ирсэн масс бүтээгдэхүүнийг ажиллах хүчний бүрэн хүчин чадалд үндэслэн тооцоолол хийн хуваарилж, боломжит богино хугацаанд  оновчтой зохион байгуулалт хийх

Холбоо барих: 99902371

И-мэйл:recruiting@gobi.mn

Буцах