СЗХОРООНЫ ХУРАЛДААНААР “ГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ 100 ХУВААХ ШИЙДВЭРИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН ЗӨВШӨӨРЛӨӨ

2018.11.30

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 11 сарын 30-ны хуралдаанаар Говь ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 7,801,125 (долоон сая найман зуун нэг мянга нэг зуун хорин таван) ширхэг хувьцааг 100 хувааж, нэг бүр нь 1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 780,112,500 (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаа болгон хуваахаар шийдвэрлэлээ. 

Ингэснээр хувьцааны хөрвөх чадвар, хувьцаа эзэмшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөх, цаашлаад хувьцааны төвлөрлийг бууруулах ач холбогдолтой юм. 

Иймд хувьцаа хуваах үйл ажиллагааг ажлын 10 хоногийн дотор багтаан гүйцэтгэхийг Монголын хөрөнгийн бирж, Үнэт цаасны цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв тус тус үүрэг болголоо.