Говь ХК-ийн шүгэл үлээх систем

Манай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон шударга бус үйлдлийн талаар энэхүү хуудсаар дамжуулан мэдээлэл өгөхөд нээлттэй. Энэхүү программ нь нэр хаяг шаардахгүй асуулга, судалгаа авах зориулалттай нууцлал бүхий программ юм. Таны ирүүлсэн мэдээллийн нууцыг бид чандлан хадгалах бөгөөд Говь ХК-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо, Ёс зүйн хороо хянаж, асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Таныг хүсвэл асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар зөвхөн танд эргэн мэдээлэх боломжтой бөгөөд мэдээлэгчид ямар нэг хариуцлага тооцохгүй. Таны илгээсэн мэдээллийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар мэдэхийн тулд холбогдох хувийн мэдээллээ бидэнтэй хуваалцах эсэх нь таны сонголт юм.

Шүгэл үлээсэн танд баярлалаа.

1. Холбогдох газрын нэрийг сонгоно уу?

2. Мэдээллийн төрлөө сонгоно уу?

3. Тухайн асуудал/ үйл явдлын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичнэ үү?

4. Нотлох баримтыг оруулна уу?

Нотлох баримт нь тухайн асуудалтай холбоотой мэйл, бичиг баримт зэргийн зураг байх шаардлагатай.

5. Тухайн асуудал, үйл явдал хэр удаан үргэлжилсэн бэ?

6. Тухайн асуудалд хэн хэн оролцсон талаар тодорхой бичнэ үү /нэр, албан тушаал/

7. Тухайн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой талаар өөрийн саналаа бичнэ үү.

8. Та манай байгууллагатай ямар холбоотой вэ?

9. Таны ирүүлсэн зөрчил хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар эргэж мэдээлэл авах уу? /хэрэв тийм бол та мэдээлэл авах утасны дугаар, и-мэйл хаягаа заавал үлдээнэ үү/