2022 оны хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгосон тухай

2022-08-05

dsadasd

 

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2022 оны 08-р сарын 05-ны хурлаар 2022 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагаар “Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК-ийг сонгохоор шийдвэрлэлээ.


“Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК нь Говь ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитыг хийсэн бөгөөд ийнхүү энэ жил 2 дахь удаагаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар сонгож байна.