Говь ХК нь хаалттай хүрээнд бонд гаргах зөвшөөрлөө авлаа

2021-11-25

dsadasd

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн шийдвэрээр “Говь” ХК-ийн хаалттай хүрээнд санал болгон гаргаж буй нэг бүр нь 1,000,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 10,000 ширхэг өрийн хэрэгслийг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэсэн. “Говь” ХК нь уг өрийн хэрэгслийг биржийн бус зах зээлээр дамжуулан арилжих юм.

Мэдээллийг дэлгэрүүлэн үзэх:

 

http://www.frc.mn/a/3809

 

http://www.frc.mn/resource/frc/Document/2021/11/24/t78hascgu3axcvs5/536.pdf