2023 оны хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгосон тухай

2023-08-01

dsadasd

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 08-р сарын 01-ний хурлаар 2023 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх байгууллагаар “Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК-ийг сонгохоор шийдвэрлэлээ.


“Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК нь Говь ХК-ийн 2021 болон 2022 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитыг хийсэн бөгөөд ийнхүү энэ жил 3 дахь удаагаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар сонгож байна.