ГОВЬ ХК-ийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлт ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны төлбөрийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

2024-06-13

Шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлтгаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны мөнгийг 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд нь байршууллаа.