Хими цэвэрлэгээ

Үйлдвэрийн дэргэдэх хүлээн авах цэг Цагийн хуваарь: Даваа-Ням 10:00-20:00 Утас: 9595-5499

УБ-Галлериа хүлээн авах цэг Цагийн хуваарь: Даваа-Ням 10:00-20:00 Утас: 9499-5458

ХУУРАЙ ХИМИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

ТОМ ХҮН

Оёмол пальто /урт/

25000

Оёмол пальто /богино/

20000

Оёмол пиджак /эрэгтэй, эмэгтэй/

18000

Оёмол цув

20000

Оёмол куртик

18000

Оёмол хослол /эрэгтэй, эмэгтэй/

25000

Оёмол пальтоны дотор хантааз

15000

Оёмол дээл, хөнжил, мешок

28000

Оёмол 2 талт драптай бүтээгдэхүүн /80см дээш/

30000

Нэхмэл нөмрөг

20000

Оёмол, сүлжмэл платье

12000

Оёмол өмд, цамц, юбка

10000

Оёмол хөшиг м2

5000

Оёмол нуруувч, олбог, дэрний уут

6000

Нэхмэл ороолт, шааль

8000

Нэхмэл жилет

5000

Нэхмэл хөнжил, бүтээлэг

20000

ХҮҮХЭД

Хүүхдийн оёмол пальто

17500

Хүүхдийн оёмол цув

14000

Хүүхдийн оёмол платье

8400

НОЙТОН ХИМИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

ТОМ ХҮН

Сүлжмэл малгай, бээлий, оймс, толгойн боолт

6000

Сүлжмэл нуруувч, гидр

6000

Сүлжмэл шааль

8000

Сүлжмэл ороолт

7000

Сүлжмэл майк, жилет

8000

Сүлжмэл өмд, юбка, трико

10000

Сүлжмэл платье

12000

Сүлжмэл пальто, нөмрөг, пиджак

20000

Сүлжмэл цамц /70см доош/ богино

9000

Сүлжмэл цамц /70см дээш/ урт

11000

ХҮҮХЭД

Хүүхдийн оёмол пальто

17500

Хүүхдийн оёмол цув

14000

Хүүхдийн оёмол платье

8400