ХИМИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

ХУУРАЙ ХИМИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

ТОМ ХҮН
Оёмол пальто /урт/25,000
Оёмол пальто /богино/20,000
Оёмол пиджак /эрэгтэй, эмэгтэй/18,000
Оёмол цув20,000
Оёмол куртик18,000
Оёмол хослол /эрэгтэй, эмэгтэй/25,000
Оёмол пальтоны дотор хантааз15,000
Оёмол дээл, хөнжил, мешок28,000
Оёмол 2 талт драптай бүтээгдэхүүн /80см дээш/30,000
Нэхмэл нөмрөг20,000
Оёмол, сүлжмэл платье12,000
Оёмол өмд, цамц, юбка10,000
Оёмол хөшиг м25,000
Оёмол нуруувч, олбог, дэрний уут6,000
Нэхмэл ороолт, шааль8,000
Нэхмэл жилет5,000
Нэхмэл хөнжил, бүтээлэг20,000
ХҮҮХЭД
Хүүхдийн оёмол пальто17,500
Хүүхдийн оёмол цув14,000
Хүүхдийн оёмол платье8,400

НОЙТОН ХИМИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

ТОМ ХҮН
Сүлжмэл малгай, бээлий, оймс, толгойн боолт6,000
Сүлжмэл нуруувч, гидр6,000
Сүлжмэл шааль8,000
Сүлжмэл ороолт7,000
Сүлжмэл майк, жилет8,000
Сүлжмэл өмд, юбка, трико10,000
Сүлжмэл платье12,000
Сүлжмэл пальто, нөмрөг, пиджак20,000
Сүлжмэл цамц /70см доош/ богино9,000
Сүлжмэл цамц /70см дээш/ урт11,000
ХҮҮХЭД
Хүүхдийн оёмол пальто17,500
Хүүхдийн оёмол цув14,000
Хүүхдийн оёмол платье8,400