Ажил горилогчид зориулсан товч анкет анкет
Хувийн мэдээлэл:

Зураг оруулах

Овог

Нэр

Хүйс

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

Сонирхож буй албан тушаал:

Албан тушаал:

Таны хүсч буй цалин:

Боловсрол:

Боловсролын түвшин:

Төгссөн сургууль:

Мэргэжил:

Голч дүн:

Oгноо:

Таны ажлын туршлага:

Байгууллагын нэр:

Албан тушаалын нэр:

Ажилласан хугацаа:

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг:

Ажлаас гарсан шалгаан:

Гадаад хэл:

Хэл:

Түвшин:

/Тухайн гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноо болон түвшингийн зэрэг/

Нэмэлт мэдээлэл оруулах: /шаардлагатай тохиолдолд/

Сошиал хаяг:

CV оруулах:

Файл оруулах

Хийсэн бүтээлээ оруулах: