Анкет бөглөх | Говь Кашмир

Ажил горилогчид зориулсан товч анкет

Хувийн Мэдээлэл:

Овог

Нэр

Хүйс

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

Сонирхож буй албан тушаал:

Албан тушаал:

Таны хүсч буй цалин:

Боловсрол:

Боловсролын түвшин:

Төгссөн сургууль:

Мэргэжил:

Голч дүн:

Огноо:

Сурч байгаа

Таны ажлын туршлага:

Байгууллагын нэр:

Албан Тушаалын Нэр:

Ажилласан хугацаа:

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг:

Ажлаас гарсан шалтгаан:

Одоо хүртэл ажиллаж байгаа

Гадаад хэл:

Хэл:

Түвшин:

/Тухайн гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноо болон түвшингийн зэрэг/

Нэмэлт мэдээлэл оруулах:

/шаардлагатай тохиолдолд/

Сошиал хаяг:

CV оруулах:

Хийсэн бүтээлээ оруулах(линк):