Шүгэл үлээх систем

Говь ХК нь бизнесийн ил тод, шударга, ёс зүйтэй үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Хэн шүгэл үлээх вэ?

Манай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон шударга бус үйлдлийн талаар...

Шүгэл Үлээх

Мэдээллийн явцыг шалгах

Та шүгэл үлээсэн мэдээллийн явцыг эндээс шалгана уу.

Цааш нь

Шүгэл үлээх системийн үйл ажиллагааны тайлан

Цааш нь

Шүгэл үлээх системийн зорилго

Оролцогч талуудтай үр ашигтай харилцааг нэмэгдүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааны доголдлыг эрт үед нь илрүүлэх, засаж сайжруулах, ажилтан ...

Цааш нь