Тогтвортой хөгжил

Тогтвортой хөгжил

Бид нийгэм, хүрээлэн буй орчин, оролцогч талуудад болон хийсэн үйлдэл, үр дүндээ хариуцлагатай хандаж, тогтвортой хөгжлийн зорилгод тэмүүлж ажилладаг. 

Тогтвортой хөгжлийн бодлого

Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд сонирхогч талуудын ил тод, нээлттэй байдлыг ханган, компанийн тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тасралтгүй сайжруулах замаар Монгол ноолууран хувцсаа дэлхийд таниулна.

Баримтлах зарчмууд

Mountains

Нийцэл

Mountains

Нөөцийн зохист хэрэглээ

Mountains

Байгууллагын соёл

Mountains

Мэдээллийн үнэн зөв байдал

Mountains

Ил тод байдал

Mountains

Харилцан ашигтай байх

Байгаль орчин

Говь ХК-ийн үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлага нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, байгалийн нөөц баялгийг хариуцлагатайгаар ашиглах зорилгоор Байгаль орчны удирдлагын “Ногоон тогтолцоо”-г бий болгон тасралтгүй сайжруулан ажилладаг ба ажилтнуудынхаа байгаль орчинд хандах хандлага, мэдлэгийг сайжруулан “Ногоон соёл”-ыг төлөвшүүлэхээр зорьж байна. Энэ хүрээндээ ISO 14001:2015 буюу Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны стандарт-г үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

CO2

Ус хэмнэлт

Хог хаягдал

Хариуцлагатай коллекци

Эрчим хүч

Cэргээгдэх эрчим хүч