Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авлаа

2023-11-20

dsadasd


   Үндэсний ууган үйлдвэрлэгч “ГОВЬ” ХК нь Монгол ноолуурыг дэлхийд таниулах зорилготойгоор жилээс жилд үйл ажиллагаагаа олон талаар өргөжүүлсээр байна. Манай компани 2019 оноос эхлэн олон улсын зах зээлд үйл ажиллагаагаа эрчимтэй тэлэх зорилтыг тавин ажиллаж байгаа ба энэхүү өсөлтийг дэмжих зорилгоор Азийн Хөгжлийн Банктай 30 сая ам.долларын урт хугацаат эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа. 
Бид Европын холбоо, Англи, Америк, Хятад, Казакстан зэрэг улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулдаг ба ирэх жилүүдэд дээрх улс орнуудад брэнд танигдалт болон зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг улам эрчимжүүлэн ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Үүний хүрээнд, компани үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ, түүхий эдийн татан авалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийж байна. 
Монгол улсын нийт 250 мянга орчим малчин айл өрх байдаг ба өрхийн орлогын дунджаар 30%-ийг ноолуур бүрдүүлдгээс ноолуур нь малчин өрхийн орлогод хэр нөлөөтэй, чухал хүчин зүйл гэдгийг харуулж байна. Энэхүү санхүүжилтийн хүрээнд манай компани нь малчдын гар дээрээс авах ноолуур худалдан авалтыг нэмэгдүүлснээр тэдний орлогыг дэмжиж нийгэмд эерэг нөлөөлөл үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх юм. 
"ГОВЬ” ХК-ийн борлуулалтын орлогын дунджаар 50%-ийг гадаад валют бүрдүүлдэг ба цаашлаад олон улсын зах зээлд илүү танигдаж өргөжсөнөөр уул уурхайн бус экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болж эдийн засагт валютын урсгалыг сайжруулах ач холбогдол бүхий санхүүжилтийн гэрээ зурагдлаа.