Говь ХК-ийн ТУЗ "Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт"-ыг баталлаа

2022-04-19

dsadasd

Говь ХК-ийн 2022.04.19-ний өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар байгууллагын “Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт”-ыг 5 хамрах хүрээнд 14 чиглэлтэйгээр баталлаа. Үүрэг амлалтын баримт бичигтэй дараах линк-ээр танилцана уу. https://bit.ly/3GssVqf