Ажил горлогчид зориулсан товч анкет

Хувийн мэдээлэл:

Зураг оруулах

Овог

Нэр

Хүйс

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

Сонирхож буй албан тушаал:

Албан тушаал:

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Таны хүсч буй цалин:

Боловсрол:

Боловсролын түвшин:

Төгссөн сургууль:

Мэргэжил:

Голч дүн:

Элссэн огноо:

Төгссөн огноо:

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Таны ажлын туршлага:

Байгууллагын нэр:

Албан тушаалын нэр:

Эхэлсэн огноо:

Гарсан огноо:

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг:

Ажлаас гарсан шалгаан:

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаад хэл:

Хэл:

Түвшин:

/Тухайн гадаад хэлний түвшин тогтоох шалгалтын оноо болон түвшингийн зэрэг/

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Нэмэлт мэдээлэл оруулах:

CV оруулах:

Сошиал хаяг:

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Хийсэн бүтээлээ оруулах:

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ