Хувьцаа эргүүлэн авах

2024-06-06

Хувьцаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардах хүсэлтийг 2024.04.24-ний өдрөөс эхлэн 2024.06.05-ны өдрийг хүртэл хүлээн авсан. 

 

Дээрх хугацаанд хүсэлт илгээсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны мөнгө 2024.06.12-ны өдрийн дотор үнэт цаасны данс руу шилжин орж байгаа тул та өөрийн бүртгэлтэй үнэт цаасны компаниар дамжуулан авна уу.

 

Нэмэлт тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн ажлын албаны 94118277 утсаар холбогдоно уу.