Говь ХК Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэр цогцлоох төсөл хөтөлбөрт гарын үсэг зурлаа

2021-06-22

dsadasd

Говь ХК нь орон нутгийн хөгжилд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар орон нутгийн хөгжилд өөрийн оролцоог нэмэгдүүлэх томоохон зорилгын дор Төв аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтын ажиллагааг эхлүүлж төсөл хөтөлбөрт гарын үсэг зурлаа.

 

Уг ажлын хүрээнд үйлдвэрийн ажилчдын 25%-иас доошгүй хувийг нутгийн оршин суугчид бүрдүүлэх ба ажлын байраар хангагдсан иргэдийг сургаж хөгжүүлэн нийтийн боловсролыг нэмэгдүүлэхээс гадна орон сууцанд хамруулсанаар ажлын тав тухтай байдлыг дээд зэргээр хангах юм. Ингэснээр Говь ХК нь улс, орон нутгийн хөгжил, нийгэм, эдийн засагт томоохон хувь нэмрээ оруулж буй үйл явдал юм.