Ногдол ашиг авах хүсэлт

Хувьцаа эзэмшигч та дараах маягтыг үнэн зөв бөглөж илгээснээр 1996-2006 оны ногдол ашгийг авах боломжтой. 2010-2018 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компани дээр бичиг баримттайгаа очин авна.

Та дараах маягтыг илгээснээс ажлын 3 хоногийн дотор бид таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.

Овог

Нэр

Регистрийн дугаар

Төрсөн огноо

Бүртгэлтэй Үнэт Цаасны Компани

Эзэмшиж буй Говь ХК-ийн хувьцааны тоо

Харилцагч банкны нэр:

Ногдол ашиг авах дансны дугаар:

*

Хувьцаа эзэмшигч зөвхөн өөрийн нэр дээрх харилцах дансаар ногдол ашиг авахыг анхаарна уу. Хүлээн авагчийн нэр нь хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэрээс зөрсөн тохиолдолд шилжүүлэх боломжгүй.

Холбогдох утасны дугаар:

И-мэйл хаяг:

Иргэний үнэмлэхний зураг:

dss
dss