Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

Говь ХК нь нийт 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргасан. 2022 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар нийт 22,577 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна.

dsadasd
dsadasd

ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК нь “Таван Богд Групп”–ийн толгой компани ба 1997 онд Группийн хэмжээнд бодлого стратегийг нэгдсэн байдлаар тодорхойлох, шинэ бизнесийг нээн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт болон салбар компаниуддаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан. ХИДЕ ИНТЕР ХХК Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. /Япон улс/