Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

Говь ХК нь нийт 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргасан. 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нийт 23,989 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна.

2.png

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

3.png

ТАВАН БОГД ХОЛДИНГС ХХК нь Таван Богд Группийн толгой компани ба анх 1997 онд Таван Богд Трейд ХХК нэртэйгээр Группийн хэмжээнд бодлого стратегийг нэгдсэн байдлаар тодорхойлох, шинэ бизнесийг нээн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт болон салбар компаниуддаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Таван Богд Групп нь 22 охин компани, 3 хөрөнгө оруулалттай компани, нийт 12 мянга гаруй ажилтантайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан ажилладаг Монгол улсын тэргүүлэгч групп компани юм. 2024 оны 1 сараас эхлэн нэрээ өөрчлөн Таван Богд Холдингс ХХК нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.