Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

Говь ХК нь нийт 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргасан. 2023 оны 03-р сарын 31-ний байдлаар нийт 23,172 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна.

 

MicrosoftTeams-image (51).png

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

 

MicrosoftTeams-image (53).png

 

  1. ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК нь “Таван Богд Групп”–ийн толгой компани ба 1997 онд Группийн хэмжээнд бодлого стратегийг нэгдсэн байдлаар тодорхойлох, шинэ бизнесийг нээн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт болон салбар компаниуддаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан. 
  2. ХИДЕ ИНТЕР ХХК нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Япон улсын компани юм.