Ногдол ашиг

ОнХувьцааны тоо Нэгж хувьцаанд зарласан дүн Нийт ногдол ашиг Тараалт

1996

7,801,125

61.00

475,868,625

Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.

1997

7,801,125

154.00

1,199,813,025

1998

7,801,125

150.00

1,170,168,750

1999

7,801,125

166.00

1,294,986,750

2000

7,801,125

100.00

780,112,500

2001

7,801,125

20.00

157,270,680

2005

7,801,125

60.00

468,067,500

2006

7,801,125

60.00

468,067,500

2010

7,801,125

100.00

780,112,500

ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

2011

7,801,125

100.00

780,112,500

2012

7,801,125

125.00

975,140,625

2013

7,801,125

130.00

1,014,146,250

2014

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2015

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2016

7,801,125

200.00

1,560,225,000

2017

7,801,125

220.00

1,716,247,500

2018

780,112,500

6.80

5,304,765,000

2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тарааж эхэлсэн. Говь ХК-ийн байран дээр касснаас бэлэн мөнгөөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн дагуу дансаар тараасан. 2019 оны 12 сарын 27-ны өдөр үлдэгдэл тооцоог гарган ҮЦТХТөв-тэй гэрээ хийн тараан дуусгасан.

2019

780,112,500

-

-

2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолын дагуу 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

2020

780,112,500

-

-

2021 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05 тоот тогтоолын дагуу 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

2021

780,112,500

-

-

2022 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03 тоот тогтоолын дагуу 2021 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

2022

780,112,500

-

-

2023 оны 2 дугаар сарын 03-ний өдрийн 02 тоот тогтоолын дагуу 2022 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

2023

780,112,500

-

-

2024 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01 тоот тогтоолын дагуу 2023 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно.

ЦЭВЭР АШГААС ХУВААРИЛСАН НОГДОЛ АШИГ АВАХ АРГУУД:

Хувьцаа эзэмшигч та 2018 оноос өмнөх ногдол ашиг аваагүй байгаа тохиолдолд доорх 2 аргаар ногдол ашгаа авах боломжтой. Компани 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилаагүй болно.

1. Хувьцаа эзэмшигч та 2007 оноос өмнөх онуудын ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд ногдол ашиг авах хүсэлтийг бөглөн илгээнэ үү. Бид ажлын 3 хоногийн дотор таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.

Та ногдол ашиг авах хүсэлтээ энд дарж илгээнэ үү!

2. Та 2010-2018 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниас бичиг баримттайгаа очин авах боломжтой. Хувьцаа эзэмшигч та өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компанийн мэдээллийг энд дарж шалгана уу.


Нэмж тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд ТУЗ-ийн ажлын албаны 94118277 болон 94995750 утсаар холбогдоно уу.